Общи условия

1.Настоящите общи условия уреждат отношенията между лицата използващи сайта Obrazovani.eu и администрацията на сайта.
2. Obrazovani.eu е сайт за публикуване на малки обяви.
3. Obrazovani.eu е посредник между потребителите на сайта и по никакъв начин не гарантира коректността на двете страни.
4. Obrazovani.eu е само посредник между потенциален купувач и потенциален продавач и не носи никаква имуществена отговорност, в случай че някоя от страните претърпи вреди в резултат на покупко-продажба осъществена чрез сайта.
5. Право да използват obrazovani.eu имат всички физически и юридически лица регистрирани в съответствие с българското или международното законодателство.
6. Използването на obrazovani.eu изисква достъп до интернет и съответна програма(браузър) за преглеждане на съдържание в интернет.
7. Право на една безплатна регистрация имат всички лица от точка 6 на тези общи условия, с изключение на лицата от точка 8.
8. Право на регистрация в сайта нямат лицата които са под запрещение или друга форма на възбрана от законодателството, както и лица които са блокирани от администрацията на сайта поради неспазване на общите му условия.
9. Регистрацията се извършва единствено чрез попълване на онлайн формуляр изискващ единствено валиден e-mail адрес, потребителско име и парола, както и еднократно въвеждане на код за сигурност reCAPTCHA. Ако по някаква причина не можете да попълните съответната форма моля свържете се с нас.
10. След регистрация потребителят получава на подадения e-mail адрес връзка с която да активира еднократно своя потребителски профил.
11. Забранява се двойната регистрация от едно и също лице. При такива случаи администрацията на сайта ще изтрива и двете регистрации и ще ограничи достъпа на лицето до сайта.
12. Всеки регистриран потребител трябва да се съобразява с общите условия на сайта.
13. Приемането на общите условия настъпва с регистрацията в сайта и може да бъде прекратено по всяко време, чрез изтриването и.
14. Всеки регистриран потребител има право да публикува неограничен брой обяви.
15. Всеки регистриран потребител има право да се свързва с останалите потребители посредством формата за контакт във всяка обява.
16. Всеки регистриран потребител има право да публикува коментари под останалите обяви, като всеки коментар ще бъде одобрен или отхвърлен от администрацията на сайта.
17. Всички коментари трябва да спазват добрия тон и морал, както и законодателството на Република България. Коментари нарушаващи тази точка няма да бъдат публикувани на сайта. Коментари написани с главни букви ще бъдат счетени като викане и няма да бъдат публикувани.
18. За да публикува дадена обява потребителят трябва да притежава дадения продукт или да може да си го набави във възможно най-кратък срок, като трябва да упомене, че не притежава продукта в наличност в своята обява.
19. Заглавието на всяка обява трябва да е достатъчно описателно. Желателно е да се избягват възклицания и думи изписани изцяло с главни букви. Не се допуска включването на данни за контакт в заглавието.
20. В заглавието и в текста на самата обява не се допускат нецензурни, обидни или подронващи нечий престиж думи и изрази. Такива обяви ще бъдат редактирани или изтривани от администрацията.
21. Към всяка обява трябва да се определи цена представляваща определена сума в Български Левове(BGH). Ако цената подлежи на коментар от купувачите можете да упоменете това в описанието.
22. Авторът на всяка обява трябва да притежава авторски права върху снимките които публикува към обявата или права върху използването им.
23. Описанието на всеки продукт трябва ясно и точно да го представя. Забранява се публикуването на описание върху което даден потребител няма авторско право или право за публикуването му.
24. Забранява се вписването на невярна или подвеждаща информация във описанието на дадена обява. Обяви нарушаващи тази точка от общите условия на Obrazovani.eu ще бъдат изтрити, а потребителите публикували ги ще бъдат блокирани от сайта.
25. Желателно е всяка обява да бъде с ясно упоменато място в която се намира дадения продукт, като това става чрез формата за публикуване на обяви в разделите област и град.
26. Obrazovani.eu не изисква от вас данни като адрес и телефон. Публикуването им към дадена ваша обява е ваше решение и на ваша отговорност. Obrazovani.eu не гарантира това, че недоброжелатели няма да се възползват от предоставените данни. Препоръчваме ви да предоставяте данните си само на потребители в чиято коректност сте сигурни.
27. Забранява се публикуването на връзки към телефони и услуги с добавена стойност без изрично упоменаване на това.
28. Забранява се продажбата на реплики на маркови продукти без необходимия сертификат от правоносителя.
29. Забранява се автоматизираното публикуване на обяви, както и публикуването на обяви по различни начини освен съответната форма в сайта.
30. Желателно е да публикувате обявите в съответната категория. Обви публикувани в неправилен раздел ще бъдат преместени в коректен от администрацията. При системни нарушения потребителят ще бъде наказан с ограничаване на достъпа до сайта.
31. Obrazovani.eu не предлага на своите потребители платени услуги за промотиране на обяви. Ако лице предлага такива услуги от наше име, то със сигурност е измамник. Трябва веднага да ни уведомите, както и съответните власти.
32. Никой от администрацията на Obrazovani.eu няма право да изисква от вас данни за достъп до профила ви, както и ваши лични данни. Ако някой изиска от вас такива данни, той със сигурност не е наш представител. Трябва веднага да ни уведомите, както и съответните власти.
33. Лица под 18 години трябва да използват сайта под надзора на свой родител/настойник/попечител.
34. Всяка обява се публикува за неограничен период от време, като след като авторът и прецени, че тя не е актуална трябва да я изтрие или да посочи, че обявата не е актуална в описанието и заглавието и.
35. Забранява се публикуването на две различни обяви за един и същ продукт от един и същ потребител.
36. Всички елементи на обявата трябва да бъдат написани на български език с кирилица. Допуска се използването на чужди думи, само ако те нямат аналог в българския. Допуска се използването на други азбуки с цел по-точно упоменаване на даден автор или издателство на съответното издание. Обяви написани на български език, но транслитерирани на друга азбука ще бъдат изтривани без предупреждение.
37. Напълно се забранява публикуването на обяви за стоки и услуги нарушаващи законите и конституцията на Република България. Такива обяви ще бъдат моментално изтрити а достъпът до сайта на потребителят публикувал ги ще бъде ограничен, както ще бъдат изтрити и останалите му обяви.
38. Авторските права върху всяка публикувана обява принадлежат на автора и.
39. Obrazovani.eu не носи отговорност за публикуването на обяви с невярна или неактуална информация. При публикуването на дадена обява всеки потребител се задължава да предостави вярна информация в обявата си.
40. Всички регистрирани потребители нарушаващи тези общи условия ще бъдат наказвани чрез изтриване на потребителския им профил и ограничаване на достъпа до сайта, чрез съответните технологични механизми.
41. Екипът на Obrazovani.eu си запазва правото да променя и изтрива потребителски регистрации и обяви без предупреждение по своя преценка.
42. Екипът на Obrazovani.eu си запазва правото да промени общите условия, като преди това извести чрез e-mail всички регистрирани потребители.
43. За всички неуредени въпроси в тези общи условия в сила влиза законодателството на Република България.